List of assigned LEI#LEIEntity NameEntity countryRegistration statusDetailsExport
9174780000A0I86LDN4L17Generali Plus, otvoreni investicijski fond s javnom ponudomCroatiaISSUED   
9252990010C4NK412ZL440InterCapital Bond - otvoreni investicijski pod- fond s javnom ponudomCroatiaISSUED   
93529900AWD1WGZAROCV66InterCapital SEE Equity - otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudomCroatiaISSUED   
94529900PZ54JF6B585I53Equinox 1 - otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom u likvidacijiCroatiaRETIRED
95529900G7VXMYJ2NEWX78ICAM Capital Private 1 - otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomCroatiaISSUED   
96529900CJNEWSSKJV0H80ICAM Outfox Macro Income Fund - otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomCroatiaISSUED   
97529900PWYTEP77IEKE59INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovimaCroatiaISSUED   
9874780000C0680LFDUL31ALD Automotive d.o.o. za operativni i financijski leasingCroatiaISSUED   
99529900WU1RB3CPYD4S30Fidelitas aurea d.o.o.CroatiaLAPSED
100529900ON1NEYBGH6HH79VJETROELEKTRANA RUDINE d.o.o. za proizvodnju električne energijeCroatiaISSUED   
101529900DN1THYX85B3F60INTERKAPITAL vrijednosni papiri društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirimaCroatiaISSUED   
102529900BPETSMK60DJR41INTERKAPITAL dioničko društvo za savjetovanje, upravljanje i ulaganjeCroatiaISSUED   
103549300J7EXINX1807F47HPB Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovimaCroatiaISSUED   
104549300U0FTQTJ8JJ6B31HPB Kratkoročni obveznički eurski fondCroatiaISSUED   
105549300VU06DVDFLXJ364HPB Dionički - otvoreni investicijski fond s javnom ponudomCroatiaISSUED   

Quick links