Pomoć

Sadržaj

Uvod

zseLEI servis je internetska aplikacija putem koje se podnose zahtjevi i dodjeljuju identifikacijske oznake (dalje u tekstu LEI) od strane Zagrebačke burze. Također, zseLEI servis služi za transparentnu objavu, te jednostavan pregled i pristup podacima o dodijeljenim identifikacijskim oznakama i pravnim subjektima na koje se oznake odnose.

Glavno sučelje

Glavno sučelje internetske aplikacije zseLEI servisa se sastoji od navigacijskog izbornika, uvodnog teksta, poveznice za registraciju novog korisnika, te poveznica na pdf dokumente zseLEI Korisnički priručnik i Opći uvjeti korištenja zseLEI servisa. Dodatni dokumenti poput autorizacijskih obrazaca i ostalih obrazaca se također mogu naći u navedenom stupcu. Poveznice za promjenu jezika (Hrvatski i Engleski) se nalaze u gornjem desnom kutu aplikacije.

Main navigation

Ponuđeni izbornici u navigaciji su:

 • Početna – početna stranica zseLEI servisa
 • Pregled dodijeljenih oznaka – pregled trenutno izdanih LEI oznaka
 • Zbirni LEI podaci – dnevni izvozi LEI oznaka i podataka o pravnim subjektima u XML datotekama po načelu punog izvoza i izvoza razlike promjena (u odnosu na prethodni dan)
 • Prijava – poveznica na formu za prijavu registriranih korisnika
 • Pomoć – poveznica na prikaz korisničke dokumentacije unutar preglednika


Pregled dodijeljenih oznaka

 

Pretraživanje dodijeljenih LEI oznaka ne zahtijeva prethodnu registraciju korisnika. Pretraživanju se pristupa putem navigacijske poveznice naziva Pregled dodijeljenih oznaka.

List of assigned LEI

Unutar opcije pretraživanja moguć je pregled svih dodijeljenih LEI oznaka, te filtriranje po LEI oznaci, Nazivu subjekta, Matičnoj državi subjekta, te Matičnom broju subjekta u poslovnom registru u kojem je subjekt registriran. Filteri pretraživanja mogu se poništiti putem Poništi opcije, te se može započeti ponovna pretraga.
Nakon pronalaska željenog subjekta, može se pristupiti dodatnim podacima o subjektu putem Details Icon ikone. Odabir opcije Detalji prikazuje novu stranicu s podacima o traženom subjektu.

LEI entity details

Prikazane podatke i dodatne informacije korisnik može spremiti na računalo u XLS ili CSV formatu putem opcije Izvoz koja se nalazi u gornjem desnom kutu prikaza, nakon što se odabere jedan ili više subjekata putem kućica u koloni Izvoz.

 


Zbirni LEI podaci

 

Izbornik zbirnih LEI podataka sadrži XML datoteke konsolidiranih podataka o subjektima i izdanim LEI oznakama sortiranim po datumu. Izvedeni podaci u XML datotekama sadrže ukupne (full) podatke i razliku promjene (delta) podataka o LEI unosima. Datoteka razlike promjena sadrži podatke o LEI unosima koji su novo dodani ili nad kojima su vršene izmjene u odnosu na prethodni dan. Standardni prikaz stranice prikazuje datoteke za tekući  mjesec.

LEI datafiles view

Podaci se mogu pretraživati po mjesecima. Dodatno, može se zatražiti prikaz svih objavljenih datoteka putem Prikaži sve podatke opcije. XML shema je podešena da odgovara standardima postavljenima od W3C (World Wide Web konzorcij) i LEI ROC (vrhovno tijelo odgovorno za provedbu LEI standarda).
 

Datafiles date choosing

Datoteke su prikazane u obliku ZSE_yyyyMMdd_TYPE.xml zapisa, te se generiraju minimalno jednom dnevno u toku tekućeg dana. Datoteke za prethodne dane se ne ažuriraju tj. ne mijenjaju se retroaktivno. Korisnik XML podatke može otvoriti u pregledniku odabirom željene datoteke lijevom tipkom miša ili preuzeti na računalo putem desne tipke miša i Save as opcije iz preglednika.

XML view

Svi dostupni podaci se mogu pregledavati i preuzimati bez naknada kako je definirano u Općim uvjetima korištenja zseLEI servisa.
 

Registracija novog korisnika i podnošenje zahtjeva za dodjelu LEI oznake


Registracija novog korisnika

 

Procesu registracije novog korisnika se pristupa s početne stranice zseLEI servisa putem poveznice Registrirajte se.

Register screen

Odabirom registracijskog linka, korisnik je proslijeđen na registracijsku formu – svi podaci na formi su obavezni za unos osim polja Županija. Adresa elektroničke pošte (E-mail adresa) kontakt osobe je ujedno i korisničko ime za kasniju prijavu u zseLEI servis. Preporuča se da adresa elektroničke pošte koja se koristi prilikom prijave ujedno bude i poslovna e-mail adresa zaposlenika (tj. da bude dio službene domene subjekta osim u slučaju osobe koja djeluje u smislu registracijskog agenta).

Registration form

Lozinku za pristup korisničkim stranicama određuje korisnik, te odabrana lozinka ne smije biti kraća od 8 (osam) alfanumeričkih znakova. Podaci o kontakt osobi odnose se na osobu koja će upravljati zahtjevima za dodjelu LEI oznaka, te djelovati u ime pravnog subjekta za koji se zahtjevi podnose. Podaci o pravnom subjektu na ovoj formi su ujedno i podaci koji će se koristiti za izdavanje ponude/računa - navedene podatke moguće je naknadno izmjeniti po potrebi.

Nakon što su svi traženi podaci ispunjeni, korisnik mora prihvatiti Opće uvjete korištenja zseLEI servisa i ispuniti jednostavan captcha upit (prevencija automatiziranih skripti) kako bi mogao nastaviti putem Snimi opcije. Korisnik neće moći nastaviti proces registracije ako nije ispunio sva obavezna polja (o čemu će biti obaviješten putem validacije i zamoljen da ispuni podatke koji nedostaju). Molimo pripazite kod unosa malog i velikog slova na captcha upitu.

Confirm registration and solve captcha

Nakon što su traženi podaci u formi za registraciju ispravno ispunjeni, te je korisnik navedeno potvrdio putem Snimi opcije, na korisnikovu e-mail adresu šalje se poveznica za aktivaciju korisničkog računa. Aktivacijska poveznica ima vrijeme trajanja od 5 (pet) dana, te neuspjeh potvrđivanja aktivacije korisničkog računa unutar navedenog perioda povlači potrebu za ponovnim procesom registracije korisnika. U slučaju da e-mail sa aktivacijskom poveznicom nije stigao na e-mail adresu korisnika, korisnik se treba javiti administratoru zseLEI servisa.

Nakon uspješne aktivacije računa, korisnik se može odmah prijaviti u aplikaciju putem poveznice Prijava na desnoj strani glavne navigacije.

Login screen

Na stranici prijave korisnik je u mogućnosti pokrenuti proces oporavka izgubljene ili zaboravljene lozinke putem Zaboravili ste lozinku poveznice.
 

Authentication screen

Proces oporavka lozinke se vrši pomoću e-mail adrese koju je korisnik unio prilikom registracije.
 

Password recovery screeen

U slučaju da navedeni e-mail više nije aktivan ili u slučaju ostalih problema prilikom prijave u sustav, molimo korisnika da kontaktira administratora zseLEI servisa.
 

Korisničko sučelje

 

Korisničko sučelje se sastoji od glavne navigacije, te dodatnih navigacijskih poveznica koje su dostupne samo prijavljenim korisnicima (vidljive sa desne strane glavnog izbornika nakon prijave). Registrirani korisnici imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za LEI oznakom, pregleda podnesenih zahtjeva i njihovih statusa, te izmjene korisničkih podataka i podataka o naplati. Uz navedene, dostupne su i opcije za odjavu i pomoć.

User is logged in

Ponuđeni izbornici:

 • Početna – početna stranica zseLEI servisa
 • Pregled dodijeljenih oznaka – pregled trenutno izdanih LEI oznaka
 • Zbrini LEI podaci – dnevni izvozi LEI oznaka i podataka o pravnim subjektima u xml datotekama po načelu punog izvoza i izvoza razlike promjena (u odnosu na prethodni dan)
 • Novi zahtjev
  • Dodjela oznake – podnošenje zahtjeva za dodjelu LEI oznake
  • Dodjela oznake (fondovi) – podnošenje zahtjeva za dodjelu LEI oznake za fondove
  • Prijenos oznake – podnošenje zahtjeva za prijenos LEI oznake iz nekog drugog LOU u zseLEI servis
  • Prijenos oznake (fondovi) – podnošenje zahtjeva za prijenos LEI oznake fondova iz nekog drugog LOU u zseLEI servis
 • Pregled zahtjeva – detaljan pregled podnesenih zahtjeva korisnika
 • Korisnički podaci – izmjena lozinke, osnovnih podataka i podataka o naplati
 • Odjava – poveznica za odjavu trenutno prijavljenog korisnika
 • Pomoć – poveznica na prikaz korisničke dokumentacije unutar preglednika

Podnošenje zahtjeva za dodjelu LEI oznake

Podnošenja zahtjeva za dodjelu LEI oznake se provodi izborom opcije Novi zahtjev, te podopcije Dodjela oznake kako je prikazano na slici.

Basic LEI request

U slučaju da korisnik djeluje u vidu agenta (zastupnika), potrebno je prilikom zahtjeva za LEI oznaku priložiti odgovarajuću punomoć/obrazac (za detalje molimo pogledajte Opće uvjete korištenja zseLEI servisa ili kontaktirajte administratore zseLEI servisa).

Korisnik koji djeluje u vidu zaposlenika subjekta može u načelu zatražiti zahtjev za dodjelu samo jedne LEI oznake i čini to isključivo za pravni subjekt u kojoj je zaposlen (i implicitno ovlašten za tu aktivnost). Osim službene e-mail adrese i podataka o pravnom subjektu, zaposlenik subjekta ne treba dodatne dokumente kako bi proveo zahtjev za LEI oznakom – osim ako nije zatražen za dodatne dokumente od strane administratora LEI servisa tokom procesa potvrđivanja zahtjeva. Svi zahtjevi koji su dodatno zatraženi pod istim korisnikom (a da taj korisnik ne djeluje u vidu agenta, biti će odbijeni).

Zahtjev za dodjelu LEI oznake prikazuje se u obliku elektroničkog obrasca. Svi podaci unutar obrasca su obavezni osim polja Županija koje je opcionalno. U slučaju da je korisnik agent, dodatno mora priložiti i dokaz o ovlaštenju (punomoć).

Request form

Dodatni dokumenti i obrasci mogu se priložiti unutar zahtjeva putem Odaberite datoteku opcije. Odabirom te opcije otvara se pretraživač datoteka, te korisnik pronađenu datoteku odabirom prilaže na zahtjev za dodjelu LEI oznake.

Choose file for agent role

Na kraju elektroničkog obrasca nalazi se opcija Provjera podataka za naplatu. Putem te opcije korisnik bi prije slanja zahtjeva svakako trebao provjeriti da su navedeni podaci točni kako bi mu mogla biti izdana pravilno ispunjena ponuda za plaćanje. U suprotnom će korisnik morati ponoviti proces slanja zahtjeva nakon što ažurira navedene podatke ili kontaktirati administratora zseLEI servisa.

Check billing info

U slučaju da prikazani podaci u opciji Provjera podataka za naplatu nisu točni, korisnik ih može unutar novog prozora ažurirati putem Izmjeni podatke za naplatu opcije, te nastaviti sa slanjem zahtjeva.

Change billing data


Nakon ažuriranja podataka za naplatu i odabirom opcije Snimi, korisnik vrlo jednostavno može izmijeniti potrebne podatke i vratiti se na obrazac zahtjeva za dodjelu LEI oznake.
 

Confirm billing data change


Nakon što je provjerio podatke za plaćanje i ostale  unesene podatke, korisnik može nastaviti i dovršiti podnošenje zahtjeva za dodjelu LEI oznake. U slučaju da su neki od unesenih podataka neispravni ili ne prolaze validaciju radi nekog drugog razloga, aplikacija će na elektroničkom obrascu označiti da navedena polja nedostaju ili ih je potrebno izmijeniti.
 

Example of validation fields

Nakon što su svi uneseni podaci ispravljeni i točno uneseni, korisnik može potvrditi svoj zahtjev putem opcije Snimi. Zahtjev nakon toga odlazi administratoru zseLEI servisa na provjeru i odobravanje (dodjelu LEI oznake). Zaprimljeni zahtjevi se prikazuju u korisnikovom Pregledu zahtjeva.

Svaka značajna izmjena i bitan korak u procesu podnošenja zahtjeva i izmjena nad zahtjevom je također popraćena slanjem odgovarajuće obavijesti putem elektroničke pošte.

Nakon što administrator zseLEI servisa pregleda korisnikov zahtjev, korisnik će biti obaviješten putem e-mail poruke u slučaju da se od njega traže neke dodatne izmjene nad zahtjevom. U slučaju da nisu potrebne nikakve daljnje izmjene (npr. svi podaci su kompletni i ispravno uneseni), započet će procedura naplate i korisnik će biti obaviješten o načinu plaćanja. Nakon što je proces naplate odrađen, Pravnom subjektu će biti dodijeljena LEI oznaka i korisnik će biti obaviješten o navedenom putem elektroničke pošte.

Korisnik putem sučelja zseLEI servisa ima uvid  u sve faze dodjele LEI oznake.

List of user requests


Podnošenje zahtjeva za dodjelu LEI oznake za fondove

 

Zahtjev za dodjelu LEI oznake za subjekte tipa fondova se pokreće odabirom opcije Dodjela oznake (fondovi) koja se nalazi pod izbornikom Novi zahtjev.

Fund request

Odabirom zahtjeva za fondove, korisnik dobiva ponuđen sličan elektronički obrazac kao i za osnovni LEI zahtjev. Za razliku od osnovnog zahtjeva, korisnik u prvom koraku zahtjeva za fondove treba unijeti matični broj subjekta (MBS) društva za upravljanje fondovima.

Fund business registry id

U drugom koraku zahtjeva, korisnik je ponovno dužan ispuniti osnovne podatke o subjektu, te dodatno u ovome tipu zahtjeva nazive fondova za koje želi zatražiti dodjelu LEI oznake. U slučaju da korisnik želi putem istog zahtjeva zatražiti dodjelu LEI oznaka za više fondova, može to učiniti putem odabira Dodaj novi fond opcije unutar same elektroničke forme (odabirom opcije pojavljuje se dodatno polje Naziv fonda).

Zahtjev za dodjelu LEI oznake za društvo za upravljanje fondovima se podnosi kao zaseban zahtjev po potrebi.

Fund request form

Ako korisnik želi naknadno unijeti novi fond (pod istim društvom za upravljanje fondovima za čije je fondove već podnio zahtjev za dodjelu LEI oznake) može to učiniti putem Dodaj novi fond opcije i unosom matičnog broja društva za upravljanje fondovima – servis će prepoznati matični broj subjekta i u slijedećem koraku će korisniku ponuditi formu s ažuriranim podacima, te novo polje Naziv fonda.

Adding another fund

U slučaju da korisnik želi dodati fondove koji se nalaze pod nekim drugim društvom za upravljanje fondovima, potrebno je unijeti novi matični broj subjekta, te će se kreirati novi zahtjev vezan uz navedeni matični broj – dalje je proces ispunjavanja elektroničkog obrasca istovjetan kao i u prethodnom primjeru.

Nakon što su svi podaci uneseni i prošli osnovnu validaciju, korisnik može poslati svoj zahtjev administratoru na provjeru i odobrenje, te konačno dodjelu LEI oznake. Zaprimljeni zahtjevi prikazati će se korisniku u Pregledu zahtjeva.
 

Zahtjev za prijenos LEI oznake

Zahtjev za prijenos LEI oznake iz nekog drugog LOU sustava u zseLEI servis se pokreće preko Prijenos oznake opcije s izbornika za Novi zahtjev.
 

Transfer request

U priloženom obrascu zahtjeva, korisnik mora ispuniti podatke o pravnom subjektu, te dodatno podatke o LEI oznaci koja je subjektu dodijeljena i nazivu lokalnog operatera (skr. LOU ) koji je subjektu dodijelio LEI oznaku (ili izabrati iz padajućeg izbornika).

Transfer request form

Ako se radi o lokalnom operateru koji nije ponuđen u padajućem izborniku, korisnik može ručno unijeti njegov naziv  putem opcije Drugi.

Transfer request LOU

Nakon što korisnik podnese zahtjev za prijenosom oznake, administrator zseLEI servisa će provjeriti podatke te kontaktirati korisnika u svezi daljnjih akcija potrebnih za provedbu i dovršetak prijenosa oznake slično kao i kod ostalih tipova zahtjeva.

Transfer request LOU

Kod zahtjeva za prijenos oznake potrebno je priložiti ispunjen i skeniran autorizacijski obrazac prilikom predaje zahtjeva u predviđeno polje za dostavu dokumenta.


Zahtjev za prijenos LEI oznake fondova

Zahtjev za prijenos LEI oznake fondova iz nekog drugog LOU sustava u zseLEI servis se pokreće preko Prijenos oznake (fondovi) opcije s izbornika za Novi zahtjev.

Transfer request

U priloženom obrascu zahtjeva, korisnik mora ispuniti podatke o pravnom subjektu, te dodatno podatke o LEI oznaci (ili oznakama ako je više fondova u pitanju) koja je subjektu dodijeljena i nazivu lokalnog operatera (skr. LOU ) koji je subjektu dodijelio LEI oznaku (ili izabrati iz padajućeg izbornika), te dodatno podatke o službenim nazivima fondova (ako ih je više) koje korisnik želi prenijeti.

Transfer request form


Ako se radi o lokalnom operateru koji nije ponuđen u padajućem izborniku, korisnik može ručno unijeti njegov naziv  putem opcije Drugi.

Transfer request LOU

Nakon što korisnik podnese zahtjev za prijenosom oznake, administrator zseLEI servisa će provjeriti podatke te kontaktirati korisnika u svezi daljnjih akcija potrebnih za provedbu i dovršetak prijenosa oznake slično kao i kod ostalih tipova zahtjeva.

Transfer request LOU

Kod zahtjeva za prijenos oznake potrebno je priložiti ispunjen i skeniran autorizacijski obrazac prilikom predaje zahtjeva u predviđeno polje za dostavu dokumenta.
 

Produljenje oznake


Opcija produljenja oznake pojavljuje se u korisničkom sučelju najranije 45 dana prije isteka održavanja za pojedinu oznaku.

Po isteku navedenog perioda, korisnik će zaprimiti podsjetnik na e-mail adresu koju je priložio prilikom registracije.

Po primitku podsjetnika, potrebno je prijaviti se u zseLEI Servis, te pod izbornikom Pregled zahtjeva za vezani zahtjev odabrati opciju Produljenje oznake. Izborom opcije za produljenje oznake, korisnik može pregledati trenutne podatke o subjektu i provjeriti podatke za naplatu – u slučaju potrebnih izmjena na podacima o subjektu, iste korisnik prije zatraživanja produljenja mora izmjeniti putem izbornika Podaci o subjektu – nakon što je eventualne zatražene izmjene administrator sustava odobrio, korisnik može nastaviti sa procesom produljenja oznake.

Po završetku procesa produljenja oznake tj. plaćanju po ponudi koja će korisniku biti dostavljena na e-mail adresu, oznaka se produljuje na narednih godinu dana, te time završava proces produljenja oznake za subjekt u pitanju.

U slučaju da korisnik ne zaprimi prvi podsjetnik, aplikacija će korisnika periodično informirati o skorom isteku održavanja oznake. U slučaju da korisnik ne želi produžiti održavanje oznake, ona će nakon isteka perioda održavanja promijeniti status iz kojeg je vidljivo da je održavanje oznake isteklo.

Pregled svih predanih zahtjeva korisnika

 

Nakon uspješnog podnošenja zahtjeva za dodjelu LEI oznake (ili više njih), korisnik može pregledati statuse svojih zahtjeva pod izbornikom Pregled zahtjeva. U ovom pogledu, korisniku se prikazuju svi aktivni zahtjevi, te su dodatno označeni zahtjevi koji očekuju povratnu informaciju ili promjene od strane korisnika. Korisnik ima pristup promjenama svojih zahtjeva, te pregledu aktivnosti nad zahtjevima.

List of all requests

Prilikom svake promjene na predanom zahtjevu, zseLEI servis će korisnika obavijestiti elektroničkom poštom. Ažuriranje i održavanje oznaka se vrši putem pregleda zahtjeva. Povijest aktivnosti nad pojedinim zahtjevom je dostupna putem Activity Icon ikone.

U ovom pregledu korisnik može vidjeti sve bitne podatke vezane uz status predanih LEI zahtjeva, te ažurirati postojeće aktivne LEI zahtjeve. Korisnik ima pristup različitim podacima:

 • Legal Entity Identifier – LEI oznaka pravnog subjekta (ako je dodijeljena)
 • Naziv subjekta – puno ime pravnog subjekta za koji je LEI zatražen ili dodijeljen
 • MBS – matični broj subjekta kod nadležnog trgovačkog suda
 • Vrijedi do – datum do kojeg vrijedi trenutno izdana LEI oznaka (produžuje se po obnovi oznake)
 • Status zahtjeva – trenutni status korisnikovog zahtjeva
 • Status registracije – status registracije u kojem se nalazi navedena LEI oznaka
 • Akcija – popis i poveznice na moguće akcije nad navedenom LEI oznakom (ažuriranje i pregled osnovnih podataka, prijava korporativne akcije i prijava prestanka postojanja subjekta)
 • Aktivnosti – pregled odrađenih aktivnosti nad odabranom LEI oznakom

Pod stupcem Akcija korisnik ima mogućnost ažuriranja i pregleda podatka za pravne subjekt kojima je dodijeljena LEI oznaka na njegov zahtjev. Zaprimljena ažuriranja moraju proći potvrdu od strane administratora zseLEI servisa. Servis putem elektroničke pošte informira korisnika o svim odobrenim ili odbijenim izmjenama.

Entity update screen

Pod opcijom Prijava korporativne akcije korisnik ima mogućnost prijaviti jednu od mogućih korporativnih akcija nad subjektom, te mora priložiti dodatni dokument kao dokaz ili prilog navedene korporativne akcije. Ovisno o korporativnoj akciji koja se vrši nad subjektom (akcije se izabiru iz padajućeg izbornika), korisnik može biti zatražen da navede i  LEI oznaku subjekta koji nasljeđuje subjekt nad kojim se provodi korporativna akcija.

Corporate actions

Također, putem izbornika Pregled zahtjeva, dostupna je i akcija Prijava prestanka postojanja gdje je korisnik obavezan priložiti pravne dokumente o razlozima i datumu prestanka postojanja subjekta.

Entity dissolution

Datum prestanka postojanja treba biti ispravno unesen kako bi se moglo nastaviti s prijavom akcije prestanka pravnog subjekta.

Entity dissolution


Korisnički podaci

 

Pod izbornikom Korisnički podaci, korisnik je u mogućnosti izmijeniti podatke o plaćanju, kontakt telefon, te postojeću lozinku ako za to ima potrebu. Izmjena adrese elektroničke pošte nije moguća od strane korisnika, ali je moguća u iznimnim slučajevima preko službenog i opravdanog zahtjeva administratoru zseLEI servisa (opravdani razlozi su pogrešno unesena adresa, promjena formata korporativnih adresa elektroničke pošte i sl.).

User data screen

Sekcija Podaci o pravnom subjektu se ujedno odnosi i na podatke koji će biti iskorišteni za kreiranje ponude za plaćanje – sve naknade za dodjelu LEI oznaka se odnose na pravni subjekt zaposlenika.
 

Odjava

 

Nakon što je korisnik putem zseLEI servisa odradio željene akcije i preglede, radi sigurnosnih razloga preporuča se odrađivanje ručne odjave iz sustava putem Odjavi opcije.

Logout

Usprkos ručnoj odjavi, korisnik će biti automatski odjavljen od strane sustava nakon određenog perioda neaktivnosti (npr. ako dulje vrijeme nema interakcije između korisnik i prozora pretraživača). U slučaju da korisnik određene zahtjeve nije poslao zseLEI servisu na obradu, ti podaci će biti izgubljeni (aplikacija ne sprema podatke unesene u elektronički obrazac automatski, osim ako obrazac nije poslan putem Snimi opcije).
 

Pomoć

 

Izbornik Pomoć sastoji se od ovog dokumenta u obliku podstranice. U slučaju potrebe dodatne pomoći ili uputa, molimo Vas da kontaktirate administratore zseLEI servisa.


Slike stranica servisa prikazane u ovom dokumentu služe isključivo demonstracijskim svrhama te su prikazani podaci nebitni za navigaciju i snalaženje unutar servisa zamagljeni.

U slučaju dodatnih pitanja ili prijedloga za poboljšanje usluge, molimo Vas da nas kontaktirate putem elektroničke pošte na adresu lei@zse.hr.

U slučaju da Vam je potrebna dodatna pomoć oko predaje i ažuriranja Vaših LEI podataka, budite slobodni kontaktirati administratore zseLEI sustava telefonskim ili elektroničkim putem na adrese navedene pod sekcijom Kontakti.


Brze poveznice