Česta pitanja

Na zahtjev članica skupine G20, Odbor za financijsku stabilnost (eng. Financial Stability Board, skr. FSB), međunarodna organizacija koja nadgleda globalni financijski sustav, pokrenuo je inicijativu za uspostavu Globalnog LEI sustava (eng. Global Legal Entity Identifier System, skr. GLEIS) u okviru kojeg bi se svaki pravni subjekt, sudionik globalnog financijskog tržišta, mogao identificirati putem jedinstvene identifikacijske oznake (eng. Legal Entity Identifier, skr. LEI).

U lipnju 2014. godine osnovana je Global LEI Foundation (skr. GLEIF) kao neprofitna organizacija čiji rad regulira i nadgleda Međunarodni regulatorni nadzorni odbor (eng. Regulatory Oversight Committee, skr. ROC) i koja je zadužena za operativnu uspostavu GLEISa (više na: www.gleif.org).

Za dodjelu LEI oznaka  zaduženi su tzv. lokalni operateri (eng. Local Operating Unit, skr. LOU).
LEI oznaka omogućuje jedinstvenu identifikaciju pravnih subjekata koji sudjeluju na globalnom financijskom tržištu.. Zagrebačka burza vrši uslugu dodjele LEI oznaka od svibnja 2015. godine. U prosincu 2017. godine Zagrebačka burza akreditirana je kao lokalni operater LEI oznaka od strane Globalne LEI zaklade (GLEIF).

LEI oznaka je jedinstveni kod od 20 alfanumeričkih znakova koji Zagrebačka burza d.d. (dalje: Burza) dodjeljuje pravnim subjektima sukladno ISO 17442:2012 standardu:
 • Znamenke 1-4: jedinstveni prefiks dodijeljen Burzi od strane ROC-a;
 • Znamenke 5-6: dvije rezervne znamenke postavljene na vrijednost nula;
 • Znamenke 7-18: kod koji se odnosi na pravni subjekt i koji generira i dodjeljuje Burza;
 • Znamenke 19-20: dvije kontrolne znamenke u skladu s ISO /IEC 7064 (MOD 97-100) standardom
Popis svih uredbi i propisa za identifikaciju subjekata koji su obvezni zatražiti LEI oznaku, dostupan je na web stranici Globalnog LEI sustava Global LEI Foundation ili GLEIF.
Da bi mogao podnijeti zahtjev za dodjelu LEI oznake, korisnik se prvo mora registrirati te otvoriti korisnički račun putem zseLEI servisa. Nakon izvršene registracije korisnik može podnijeti zahtjev za dodjelu LEI oznake putem obrasca u elektroničkom obliku koji je dostupan u zseLEI servisu. Detaljne upute možete pogledati u Korisničkom priručniku za zseLEI servis.
Zahtjev za dodjelu LEI oznake može podnijeti zaposlenik pravnog subjekta ili agent ovlašten za zastupanje subjekta. U slučaju da zahtjev podnosi agent, potrebno je dostaviti punomoć u elektroničkom obliku kojom se agent ovlašćuje da djeluje u ime i za račun pravnog subjekta u odnosima s Burzom.
Podatke o dodijeljenim LEI oznakama i pravnim subjektima na koje se LEI oznake odnose Burza javno objavljuje na svojim internetskim stranicama. Dodijeljene LEI oznake mogu se pretraživati po nazivu pravnog subjekta, LEI oznaci, državi u kojoj je subjekt registriran i oznaci u poslovnom registru.

Također, na kraju svakog radnog dana na internetskim stranicama Burze dostupne su sljedeće XML datoteke:
 • datoteka s popisom dodijeljenih oznaka
 • datoteka s podacima o vlasničkoj povezanosti
 • datoteka s popisom izuzetaka od objave podataka o vlasničkoj povezanosti
Više informacija o formatima navedenih XML datoteka možete pronaći na internetskim stranicama Globalne LEI organizacije (GLEIF).
Naknada za dodjelu LEI oznake iznosi 98,21 EUR + PDV i plaća se prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu LEI oznake. Dodijeljena LEI oznaka vrijedi godinu dana, nakon čega je potrebno nastaviti održavanje LEI oznake.

Naknada za nastavak održavanja LEI oznake iznosi 53,09 EUR + PDV godišnje.
Plaćanje naknade se može izvršiti putem uplate na transakcijski račun ili putem kartičnog plaćanja. Odabir plaćanja se vrši u zadnjem koraku predaje zahtjeva.

Nakon podnošenja zahtjeva za dodjelu LEI oznake, podnositelj zahtjeva će na adresu elektroničke pošte navedenu u zahtjevu, dobiti uputu za plaćanje naknade na jedan od dolje navedenih računa Zagrebačke burze d.d.
 
Reifeissenbank Austria d.d. Zagreb:  HR8324840081100277421
LEI oznaku dodijeljenu pravnom subjektu od strane drugog lokalnog operatera moguće je prenijeti u zseLEI servis. Potrebno je registrirati se kao korisnik u zseLEI servisu te podnijeti zahtjev za prijenos LEI oznake, nakon čega će Burza kontaktirati lokalnog operatera i izvršiti prijenos. Detaljne upute možete pogledati u Korisničkom priručniku za zseLEI servis.
Promjene podataka korisnik mora izvršiti putem odgovarajućih obrazaca u elektroničkom obliku dostupnih putem zseLEI servisa.

Također, bilo koja osoba koja uoči da su podaci o pravnom subjektu netočni ili nepotpuni, informaciju o istome može proslijediti Burzi putem elektroničke pošte na adresu: lei@zse.hr ili putem zahtjeva za provjeru točnosti i potpunosti referentnih podataka.
 
Podrška za korisnike dostupna je svakog radnog dana od 09:00 to 16:00 sati:

Broj telefona: (+385) 01 4686 829

E-mail: lei@zse.hr
Svaki korisnik LEI podataka može podnijeti zahtjev za provjeru točnosti i potpunosti referentnih podataka o pravnom subjektu i LEI oznaci. Također, moguće je prijaviti sumnju da je dodijeljena LEI oznaka duplikat, da određeni subjekt ima dodijeljene dvije LEI oznake ili da je nad pravnim subjektom provedena korporativna akcija koja utječe na njegov status. Svi zaprimljeni zahtjevi bit će provjereni u odgovarajućim poslovnim registrima u kojima su pravni subjekti registrirani, a o rezultatu provjere ćemo Vas obavijestiti.

Zahtjev za provjeru točnosti LEI podataka možete poslati putem elektroničke forme koja je dostupna kada pregledavate referentne podatke za određeni pravni subjekt, pritiskom na gumb 'Pokreni izazov podataka'.
Dana 1. svibnja 2017. godine svi izdavatelji LEI oznaka koji su dio globalnog LEI sustava, pa tako i Zagrebačka burza,  pokrenuli su prikupljanje tzv 'Level 2' podatak koji se odnose na vlasničku povezanost među subjektima. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje, obnovu ili prijenos LEI oznaka pravni subjekti obvezni su dostaviti podatke o vlasničkoj povezanosti sa svojom direktnom i krajnjom maticom, ako ista postoji.

Podaci o vlasničkoj povezanosti odnose se na računovodstvenu konsolidaciju kao što je to definirano Zakonom o računovodstvu, Hrvatskim standardom financijskog izvještavanja 2 (HSFI 2), odnosno Međunarodnim standardom financijskog izvještavanja 10 (MSFI 10). Računovodstvena konsolidacija znači da je matica obvezna izrađivati konsolidirane financijske izvještaje za ovisne pravne subjekte nad kojima ima kontrolu sukladno odgovarajućem računovodstvenom standardu koji se na nju odnosi i prema kojemu priprema financijske izvještaje.

Direktna matica je prva matica u grupi neposredno iznad subjekta koja ima kontrolu nad njim te izrađuje konsolidirane financijske izvještaje koji obuhvaćaju financijske izvještaje subjekta.
Krajnja matica je zadnja matica u grupi iznad subjekta koja ima kontrolu nad njim te izrađuje konsolidirane financijske izvještaje koji obuhvaćaju financijske izvještaje subjekta.

Stoga molimo pravne subjekte koji imaju maticu da se unaprijed pripreme te da prije podnošenja zahtjeva za izdavanje, obnovu ili prijenos LEI oznaka prikupe slijedeće podatke i dokumente za direktnu i krajnju maticu:
 • konsolidirano financijsko izvješće matice ili neki drugi pravni dokument iz kojeg je vidljiva vlasnička povezanost između subjekta i matice
 • link na konsolidirano financijsko izvješće matice ili dokument iz kojeg je vidljiva konsolidacija, ako je isti javno dostupan
 • LEI oznaku matice
 • ako matica nema LEI oznaku, tada će biti potrebno dostaviti točan naziv i adresu matice, te podatke o sudskom registru u koji je matica upisana, te matični broj upisan u sudskom registru (MBS)
Pravni subjekt koji ima direktnu, odnosno krajnju maticu ima pravo odbiti dati podatke o jednoj od njih ili obje u slučaju jednog od sljedećih razloga kojeg je potrebno navesti prilikom podnošenja zahtjeva:
 • Postoje pravne prepreke za objavljivanje podatka o matici
 • Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
 • Obvezujući pravni odnosi sprečavaju objavljivanje informacije
 • Ne može se isključiti štetnost objavljivanja podatka o matici
 • Objavljivanje bi bilo štetno za pravni subjekt ili maticu
Pravni subjekt koji nema maticu mora odabrati jedan od ponuđena tri razloga:
 • Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
 • Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
 • Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu

Više informacija o prikupljanju 'Level 2' podataka možete pronaći na internetskim stranicama Globalne LEI organizacije (GLEIF).

Brze poveznice