Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800V0EAW1YCJBHL62
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 26.04.2019
Datum obnove LEI oznake 13.05.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 13.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta BISTRA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o.
Identifikator subjekta u registru 010027122
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Antuna Radića 8C
Poštanski broj 48350
Grad Đurđevac
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Antuna Radića 8C
Poštanski broj 48350
Grad Đurđevac
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca