Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800805CNZO3779767
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 24.11.2022
Datum obnove LEI oznake 24.11.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Arena Mudra Mirovina zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Identifikator subjekta u registru 94072049283
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ivana Lučića 2/A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ivana Lučića 2/A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900JNYHUFUO8D4Z14
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 14.11.2022 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 14.11.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 21.11.2022. 11:51:33

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca