Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800805CNZO3779767
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 24.11.2022
Datum obnove LEI oznake 24.11.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 24.11.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Arena Mudra Mirovina zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Identifikator subjekta u registru 94072049283
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ivana Lučića 2/A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ivana Lučića 2/A
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900JNYHUFUO8D4Z14
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 14.11.2022 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2022 - 31.12.2022
Razdoblje objave dokumenata 14.11.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 21.11.2022. 11:49:14

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900JNYHUFUO8D4Z14
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 14.11.2022 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2022 - 31.12.2022
Razdoblje objave dokumenata 14.11.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 21.11.2022. 11:49:14

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900JNYHUFUO8D4Z14
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 14.11.2022 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 14.11.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 21.11.2022. 11:51:33