Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780060BA4DPK8V1P23
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 05.05.2017
Datum obnove LEI oznake 05.05.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 16.04.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 040000358
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Martinšćica 8
Poštanski broj 51221
Grad Kostrena
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Martinšćica 8
Poštanski broj 51221
Grad Kostrena
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca