Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800Z0M5K2G1VHHR29
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 31.10.2023
Datum obnove LEI oznake 31.10.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Nutra doo Beograd-Novi Beograd
Identifikator subjekta u registru 20953403
Naziv registra Business Entities Register - Companies
Pravni oblik subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću (KIU5)
Pravna nadležnost Srbija
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Business Entities Register - Companies (RA000517)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Bulevar Zorana Đinđića 82/2/7
Poštanski broj 11070
Grad Beograd
Država Srbija

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Bulevar Zorana Đinđića 82/2/7
Poštanski broj 11070
Grad Beograd
Država Srbija

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca