Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800Z0IC3P66HTQ142
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 30.11.2015
Datum obnove LEI oznake 15.01.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 11.01.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta БАКР - Агенция за кредитен рейтинг
Identifikator subjekta u registru 131026485
Naziv registra Commercial register
Pravni oblik subjekta Ednolichno aktsionerno druzhestvo (EJ06)
Pravna nadležnost Bugarska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Commercial register (RA000065)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa 101 Aleksandar Stamboliyskil Blvd., Sofia Tower II, fl.5, office 3A
Poštanski broj 1000
Grad Sofia
Država Bugarska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa 101 Aleksandar Stamboliyskil Blvd., Sofia Tower II, fl.5, office 3A
Poštanski broj 1000
Grad Sofia
Država Bugarska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca