Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800Z0E0I9CX65KP94
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 24.10.2022
Datum obnove LEI oznake 05.03.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 05.03.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TVORNICA KRUHA ZADAR dioničko društvo za proizvodnju mlinarskih i pekarskih proizvoda
Identifikator subjekta u registru 060011689
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Gaženička cesta 5
Poštanski broj 23000
Grad Zadar
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Gaženička cesta 5
Poštanski broj 23000
Grad Zadar
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca