Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800Z0DE4F0F7K9I36
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 01.03.2022
Datum obnove LEI oznake 01.03.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 01.03.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Cresanka dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
Identifikator subjekta u registru 040017236
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Varozina 25
Poštanski broj 51557
Grad Cres
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Varozina 25
Poštanski broj 51557
Grad Cres
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca