Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800Z0BBBLJTD5YS76
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 13.12.2022
Datum obnove LEI oznake 04.06.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 04.06.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta EUROBETON Tvornica elemenata za graditeljstvo, dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 070012194
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Kalmana Mesarića 38
Poštanski broj 40323
Grad Prelog
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Kalmana Mesarića 38
Poštanski broj 40323
Grad Prelog
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca