Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800Y0PAL5751NRQ48
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 13.07.2022
Datum obnove LEI oznake 13.07.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 05.07.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Origin, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRZDINUORGN8
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Radnička cesta 54
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Radnička cesta 54
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780060FBJISKZVMH34
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 06.07.2022 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 06.07.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 11.7.2022. 13:38:46

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca