Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800Y0O9CM6UV43A33
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 09.08.2018
Datum obnove LEI oznake 30.08.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 28.07.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta AUTOKAMP IMPERIAL VODICE dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo
Identifikator subjekta u registru 100014406
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Put Vatrosl. Lisinskog 2
Poštanski broj 22211
Grad Vodice
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Put Vatrosl. Lisinskog 2
Poštanski broj 22211
Grad Vodice
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca