Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800Y0L5GRBG4F7U81
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 05.01.2018
Datum obnove LEI oznake 13.01.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 13.01.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta OTP MULTI USD otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HROTPIUMUSD7
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Divka Budaka 1/d
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Divka Budaka 1/d
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900UAH2CC09VOZQ96
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 29.12.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 7.1.2021 23:50:53

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
Referenca