Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800Y0922VBK8N1U83
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 13.02.2020
Datum obnove LEI oznake 13.02.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta VODOPRIVREDA DARUVAR dioničko društvo za vodnogospodarsku djelatnost
Identifikator subjekta u registru 010029056
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Petra Preradovića 87
Poštanski broj 43500
Grad DARUVAR
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Petra Preradovića 87
Poštanski broj 43500
Grad DARUVAR
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca