Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800X0WEC0PJS3BJ85
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 15.12.2017
Datum obnove LEI oznake 15.12.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 02.12.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Beta proinvest doo Beograd-Vračar
Identifikator subjekta u registru 21252344
Naziv registra Business Entities Register - Companies
Pravni oblik subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću (KIU5)
Pravna nadležnost Srbija
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Business Entities Register - Companies (RA000517)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Černiševskog 2a
Poštanski broj 11000
Grad Beograd
Država Srbija

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Černiševskog 2a
Poštanski broj 11000
Grad Beograd
Država Srbija

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca