Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800X0UEC00W1SIN86
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 29.12.2017
Datum obnove LEI oznake 30.12.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 30.12.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta SEE Investment Solutions društvo sa ograničenom odgovornošću za brokerske poslove Sarajevo
Identifikator subjekta u registru 65-01-0125-09
Naziv registra Registri poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini
Pravni oblik subjekta ()
Pravna nadležnost Bosna i Hercegovina
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registri poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (RA000034)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Obala Kulina bana broj 25
Poštanski broj 710000
Grad Sarajevo
Država Bosna i Hercegovina

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Obala Kulina bana broj 25
Poštanski broj 710000
Grad Sarajevo
Država Bosna i Hercegovina

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca