Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800X0O4SYFIE1Q190
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 02.01.2020
Datum obnove LEI oznake 02.02.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 02.02.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta AUTO-DUBROVNIK dioničko društvo za remontno-servisne i trgovačke usluge
Identifikator subjekta u registru 060011970
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Od Sv. Mihajla 3
Poštanski broj 20000
Grad DUBROVNIK
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Od Sv. Mihajla 3
Poštanski broj 20000
Grad DUBROVNIK
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca