Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800X0F1JWUVFMUS03
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 17.05.2022
Datum obnove LEI oznake 17.05.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 17.05.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Eurizon HR Active Defensive, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRPBZIUADF07
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Eurizon Asset Management Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
LEI vezanog subjekta 549300DU2TJ72XCUUN84
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica grada Vukovara 271
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica grada Vukovara 271
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300DU2TJ72XCUUN84
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 07.04.2022 -
Računovodstveno razdoblje 07.04.2022 - 31.12.2022
Razdoblje objave dokumenata 07.04.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 13.5.2022. 8:31:39

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 2W8N8UU78PMDQKZENC08
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 07.04.2022 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2021 - 31.12.2021
Razdoblje objave dokumenata 13.05.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 13.5.2022. 9:58:45

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300DU2TJ72XCUUN84
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 07.04.2022 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 07.04.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 13.5.2022. 10:04:21