Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800X0C3AUN57R4K11
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 19.07.2022
Datum obnove LEI oznake 19.07.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 19.07.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta BLATO 1902 dioničko društvo za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i promet, putnička agencija
Identifikator subjekta u registru 060063089
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2
Poštanski broj 20271
Grad BLATO
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2
Poštanski broj 20271
Grad BLATO
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca