Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800X0815BL2L71285
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 05.02.2020
Datum obnove LEI oznake 05.02.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta LAVANDULA d.o.o. pružanje usluga turističke agencije, trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 080454268
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Brinjska 6
Poštanski broj 10410
Grad Velika Gorica
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Brinjska 6
Poštanski broj 10410
Grad Velika Gorica
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca