Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800X03AFAT4OIHA65
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 22.01.2018
Datum obnove LEI oznake 22.01.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 22.01.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ŽINIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 070147605
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa KRALJA TOMISLAVA 7/1
Poštanski broj 40000
Grad ČAKOVEC
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa KRALJA TOMISLAVA 7/1
Poštanski broj 40000
Grad ČAKOVEC
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca