Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800W0W00TQSQ4VY37
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 02.11.2022
Datum obnove LEI oznake 02.11.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 02.11.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Eurizon HR Target 2025 fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRPBZIUTG258
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Eurizon Asset Management Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
LEI vezanog subjekta 549300DU2TJ72XCUUN84
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica grada Vukovara 271
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica grada Vukovara 271
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300DU2TJ72XCUUN84
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 05.10.2022 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 18.10.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 2.11.2022. 11:25:25