Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800W0GFFS8400G605
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 21.02.2022
Datum obnove LEI oznake 21.02.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta POSLOVNA ULAGANJA d.o.o. za usluge i trgovinu
Identifikator subjekta u registru 080476489
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Savska cesta 41/VIII
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Savska cesta 41/VIII
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca