Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800W0F3GCUM3L2T78
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 23.05.2019
Datum obnove LEI oznake 23.05.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta SUNCE ULAGANJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Identifikator subjekta u registru 081083056
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Trpinjska 9
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Trpinjska 9
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca Krajni vlasnik društva je grupa fizičkih osoba.

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca Krajni vlasnik društva je grupa fizičkih osoba.