Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800W01A9203OCO250
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 02.01.2017
Datum obnove LEI oznake 21.06.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 15.06.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u likvidaciji
Identifikator subjekta u registru 070078733
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Kralja Zvonimira 14/IX
Poštanski broj 21000
Grad Split
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Kralja Zvonimira 14/IX
Poštanski broj 21000
Grad Split
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca