Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800V0P20QUQD6J790
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 21.07.2022
Datum obnove LEI oznake 21.07.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 21.07.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO dioničko društvo za projektiranje
Identifikator subjekta u registru 080113915
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica grada Vukovara 271
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica grada Vukovara 271
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca