Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800V0P1N0N7DO8196
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 13.03.2018
Datum obnove LEI oznake 13.03.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 13.03.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta KERAMIKA MODUS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i zastupanje
Identifikator subjekta u registru 020028577
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Vladimira Nazora 67
Poštanski broj 33515
Grad Orahovica
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Vladimira Nazora 67
Poštanski broj 33515
Grad Orahovica
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca