Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800V0NEL1VX3TGH67
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 23.10.2020
Datum obnove LEI oznake 23.10.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 23.10.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Sveučilišna bolnica Zagreb u osnivanju u likvidaciji
Identifikator subjekta u registru
Naziv registra Nije uvedeno u nijedan registar
Pravni oblik subjekta Ustanova (ZFQS)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Nije uvedeno u nijedan registar (RA999999)
Tip valjanosti samo podaci subjekta
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Jadranska avenija bb
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Miramarska cesta 13/D
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca