Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800V0N1U3OSZS9912
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 23.12.2022
Datum obnove LEI oznake 23.12.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 23.12.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta JADRANKAMEN dioničko društvo, industrija jadranskog kamena i mramora
Identifikator subjekta u registru 060002422
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Velo štroda 1
Poštanski broj 21412
Grad Pučišća
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Velo štroda 1
Poštanski broj 21412
Grad Pučišća
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca