Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800V0HDODJQ9B8D67
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 22.05.2018
Datum obnove LEI oznake 22.05.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 29.04.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta M.I. HRŠAK d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 080543124
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Frana Galovića 17
Poštanski broj 49000
Grad Krapina
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Frana Galovića 17
Poštanski broj 49000
Grad Krapina
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca