Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800V0B2X6LOUYXZ05
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 12.05.2022
Datum obnove LEI oznake 12.05.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 12.05.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta KINEMATOGRAFI OSIJEK d.d.
Identifikator subjekta u registru 030005924
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Šetalište kardinala Franje Šepera 8
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Šetalište kardinala Franje Šepera 8
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca