Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800V014106FYLL014
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 13.02.2018
Datum obnove LEI oznake 05.04.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Ministarstvo finansija Crne Gore
Identifikator subjekta u registru
Naziv registra Nije uvedeno u nijedan registar
Pravni oblik subjekta ()
Pravna nadležnost Crna Gora
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Tijela državne, lokalne i područne samouprave te socijalne skrbi
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Nije uvedeno u nijedan registar (RA999999)
Tip valjanosti samo podaci subjekta
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Stanka Dragojevića br. 2
Poštanski broj 81000
Grad Podgorica
Država Crna Gora

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Stanka Dragojevića br. 2
Poštanski broj 81000
Grad Podgorica
Država Crna Gora

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca