Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800V012D00Z20CN25
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 23.07.2018
Datum obnove LEI oznake 23.07.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 23.07.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Solana Pag, dioničko društvo za proizvodnju, preradu i oplemenjivanje morske soli
Identifikator subjekta u registru 020007811
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Svilno bb
Poštanski broj 23250
Grad Pag
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Svilno bb
Poštanski broj 23250
Grad Pag
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300VND5TBKG610802
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 20.07.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 14.05.2018 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020 15:34:05

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300VND5TBKG610802
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 20.07.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 14.05.2018 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020 15:34:05