Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800U0W6IKY4FRU417
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 14.04.2020
Datum obnove LEI oznake 15.04.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 15.04.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Brokersko-dilersko društvo "ADVANTIS BROKER" a.d. Banja Luka
Identifikator subjekta u registru 1-15998-00
Naziv registra Registar poslovnih subjekata u Republici Srpskoj
Pravni oblik subjekta ()
Pravna nadležnost Bosna i Hercegovina
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (RA000692)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Krajiških brigada broj 113
Poštanski broj 78000
Grad Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Krajiških brigada broj 113
Poštanski broj 78000
Grad Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca