Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800U0TCLCWUZJ7V19
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 02.05.2019
Datum obnove LEI oznake 02.05.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 19.04.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Stečajna masa iza LOTO EXPERT d.o.o. za računalne i srodne djelatnosti, poslovne usluge i posredovanje pri igranju lota u stečaju
Identifikator subjekta u registru 081185203
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Stečajna masa (EYKU)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika [""]
Naziv pravnog nasljednika [""]
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Brazilska 3
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Brazilska 3
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca