Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800U0S14DUD128N05
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 26.07.2022
Datum obnove LEI oznake 26.07.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 07.07.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta METAL-SINT OKLAJ dioničko društvo za proizvodnju sinter proizvoda i kompozitnih materijala
Identifikator subjekta u registru 080101608
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Put Sintala 4
Poštanski broj 22303
Grad Oklaj
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Put Sintala 4
Poštanski broj 22303
Grad Oklaj
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca