Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800U0R3B14ZS8E047
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 16.10.2018
Datum obnove LEI oznake 16.10.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 18.02.2019

Podaci o subjektu

Naziv subjekta UDRUGA MALIH DIONIČARA KRAŠ DD
Identifikator subjekta u registru 01326465
Naziv registra Registar neprofitnih organizacija
Pravni oblik subjekta
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar neprofitnih organizacija (RA000696)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta 06.02.2019
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Ravnice 48
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ravnice 48
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca