Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800U0H9XI9VAM1E63
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 28.02.2022
Datum obnove LEI oznake 28.02.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 16.02.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TRGOVAČKO PODUZEĆE OGULIN dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 020007014
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ljudevita Gaja 6
Poštanski broj 47300
Grad Ogulin
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ljudevita Gaja 6
Poštanski broj 47300
Grad Ogulin
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca