Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800U01129A35KBL05
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 05.01.2018
Datum obnove LEI oznake 05.01.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 22.12.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Centar za restrukturiranje i prodaju
Identifikator subjekta u registru 080867246
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Tijelo državne uprave (TSA0)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ivana Lučića 6
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ivana Lučića 6
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca