Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800T0Y3VH7ZBCPU71
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 28.11.2017
Datum obnove LEI oznake 10.11.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 10.11.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TEKSTIL dioničko društvo za trgovinu na veliko i malo
Identifikator subjekta u registru 020009403
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Trg Milana Sufflaya 1
Poštanski broj 47000
Grad Karlovac
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Trg Milana Sufflaya 1
Poštanski broj 47000
Grad Karlovac
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca