Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800T0QB1A762UNQ81
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 17.01.2018
Datum obnove LEI oznake 17.01.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 17.01.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Tvornica ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d.
Identifikator subjekta u registru 060032175
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Svetog Križa 3
Poštanski broj 20000
Grad Dubrovnik
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Svetog Križa 3
Poštanski broj 20000
Grad Dubrovnik
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca