Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800T0L4D7J1C2HD92
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 08.08.2023
Datum obnove LEI oznake 08.08.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 08.08.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta SIGNA BROKERI društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju
Identifikator subjekta u registru 080988646
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Lašćinski Borovec 27
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Lašćinski Borovec 27
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca