Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800T0D17N884MI178
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 21.07.2022
Datum obnove LEI oznake 21.07.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 21.07.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta URBIS 72 d. d., urbanizam, projektiranje, konzalting i inženjering
Identifikator subjekta u registru 040084695
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Sv. Teodora 2
Poštanski broj 52100
Grad Pula
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Sv. Teodora 2
Poštanski broj 52100
Grad Pula
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca