Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800T0BBYEBLY5CQ59
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 02.08.2018
Datum obnove LEI oznake 02.08.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 02.08.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ENERGOREMONT d.d. za obradu metala i usluge
Identifikator subjekta u registru 020006302
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Mala Švarča 155
Poštanski broj 47 000
Grad KARLOVAC
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Mala Švarča 155
Poštanski broj 47 000
Grad KARLOVAC
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca