Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800T0A81320MQGO42
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 28.05.2018
Datum obnove LEI oznake 28.05.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 14.05.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta INTERNACIONALNO PROJEKTNO UPRAVLJANJE d.o.o. za građenje i usluge
Identifikator subjekta u registru 080687394
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Varaždinska 16/c
Poštanski broj 10360
Grad Sesvete
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Varaždinska 16/c
Poštanski broj 10360
Grad Sesvete
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca