Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800T0A34STCI6QC92
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 21.05.2018
Datum obnove LEI oznake 21.05.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 21.05.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta WEST TRADING OIL COMPANY d. o. o. za trgovinu i zastupanje
Identifikator subjekta u registru 050002394
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Slavonsko-brodska 21
Poštanski broj 35252
Grad Sibinj
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Slavonsko-brodska 21
Poštanski broj 35252
Grad Sibinj
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca