Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800T012L8COYCYM52
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 04.09.2023
Datum obnove LEI oznake 04.09.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 04.09.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ŽAGAR ZASTUPANJE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, vl. Ivan Žagar
Identifikator subjekta u registru 97740411
Naziv registra Obrtni registar
Pravni oblik subjekta Trgovac pojedinac (9D9U)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta trgovac pojedinac
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Obrtni registar (RA000659)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa SAJMIŠNA 6B
Poštanski broj 10380
Grad Sveti Ivan Zelina
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa SAJMIŠNA 6B
Poštanski broj 10380
Grad Sveti Ivan Zelina
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca