Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800S0Z4WS7NHHAQ93
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 20.01.2021
Datum obnove LEI oznake 20.01.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta KTV TELEKOM d.o.o. za projektiranje, proizvodnju, trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 070052909
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Jezerski put 23
Poštanski broj 42240
Grad Ivanec
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Jezerski put 23
Poštanski broj 42240
Grad Ivanec
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca